×

PERE VENTURA OBTÉ LA CERTIFICACIÓ DE LA PETJADA DE CARBONI

Refermant així el compromís amb el medi ambient i la cura del territori

Pere Ventura acaba d’obtenir la certificació del càlcul de la petjada de carboni conforme als estàndards del marc normatiu europeu GHG Protocol de les activitats de cultiu, fabricació i venda de cava expedit per Bureau Veritas. Alhora, Pere Ventura apareix com a empresa inscrita en el registre de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, l’òrgan tècnic encarregat d’impulsar a Catalunya l’establiment d’estratègies, plans i projectes en matèria de canvi climàtic.

Amb aquesta certificació Pere Ventura reforça el seu compromís amb la responsabilitat mediambiental,  fent possible la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i mitigant l’impacte ambiental de l’activitat que es desenvolupa al celler.

La certificació de l’empremta de carboni conforme als estàndards GHG Protocol suposa seguir una sèrie de passos i directrius rigoroses i exigents  establertes a la norma  ISO 14067. D’entrada cal realitzar un inventari exhaustiu de les emissions de gasos d’efecte hivernacle incloent les emissions directes i indirectes relacionades amb l’activitat pròpia susceptible de ser certificada. Això implica considerar les emissions provinents de l’energia consumida, els desplaçaments dels empleats, els viatges de negocis, les activitats de transport i qualsevol altra font rellevant. Aquesta mesura permet tenir una visió clara i precisa de l’impacte ambiental que genera l’empresa  i identificar les fonts principals d’emissions. A més, la metodologia emprada per a aquesta certificació fa possible comparar les emissions amb altres empreses del mateix sector i avaluar el rendiment ambiental.

La certificació de la petjada de carboni no només permet identificar les emissions, sinó que també ajuda a detectar oportunitats d’optimització i estalvi energètic. A través de l’anàlisi de les emissions, les empreses poden distingir processos ineficients i establir objectius de reducció d’emissions.

Les mesures preses a Pere Ventura per contribuir a la reducció de l’impacte mediambiental i  fer que la seva activitat empresarial sigui més sostenible, han estat la incorporació de manera progressiva d’una flota de vehicles elèctrics i híbrids així com la formació dels diferents equips en cursos de conducció eficient. També s’ha procedit a la substitució de calderes de gasoil per calderes de biomassa i a nivell elèctric s’ha dut a terme la instal·lació de lluminària tipus LED i la contractació de subministre elèctric amb GDO (garantia d’origen renovable), entre d’altres mesures.

L’obtenció de la certificació de la petjada de carboni és un clar indicador  de la preocupació i la sensibilitat que Pere Ventura sempre ha mostrat per la cura, la preservació i la protecció del medi ambient, de la flora i la fauna, dels boscos i rierols que envolten les seves finques, del benestar de les persones que treballen al celler i en definitiva de la ferma voluntat de deixar un entorn, una terra i un planeta millor, per a les futures generacions.

 

 

 

 


També et pot interessar